• Kalendář

Kalendář


Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty iniciovala předání čestného doktorátu Univerzity Karlovy prof. Philippu Martinovi. Předání proběhne ve Velké Aule Karolina 16.5.2018 ve 14:00.


„Ve středu 16. května 2018 bude profesoru Philippu Martinovi z Université Paris Diderot, Paris 7 (FR) slavnostně udělena čestná vědecká hodnost Univerzity Karlovy doktor honoris causa. Při této příležitosti KFJL pořádá již 27. Fonetický seminář.


Výzkumná činnost věhlasného lingvisty a fonetika, prof. Philippa Martina, se soustředila kromě jiných témat na zpracování řečového signálu a fonetické – fonologické analýzy větné intonace. Prof. Martin je tvůrcem softwarového programu Winpitch, který, mimo jiné, umožňuje vizualizaci a modelaci zvukového signálu (www.winpitch.com). Na Fonetickém semináři jej náš dlouholetý spolupracovník představí francouzštinářům.


Těšíme se na společné setkání!

Začátek akce 17. května 2018 v 14:00
Konec akce 17. května 2018 v 16:00
Organizátor KFJL
Místo konání akce S210
Sdílet na: