• Kalendář

Kalendář


Dvacátý třetí ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF se bude konat ve dnech 14. – 15. 2. 2019 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.


Z konference je tradičně připravován elektronický sborník. 


Akce byla akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání učitelů pod číslem MSMT-32684/2018-2-905 (do 21. 1. 2022). Registrační poplatek se hradí na místě:

180 Kč pro členy JČMF s vystoupením na konferenci

220 Kč pro nečleny JČMF s vystoupením na konferenci

250 Kč pro členy JČMF bez vystoupení na konferenci

320 Kč pro nečleny JČMF bez vystoupení na konferenci


Online přihláška je níže na stránce.

Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 31. 1. 2019. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 13. 2. 2019. Pokud bude účastník požadovat ubytování na univerzitní koleji, pak je nutné se přihlásit do 20.1.2019.Zvané přednášky

Peter Bero (https://peterbero.sk/): O učiteľovi, ktorý predal svoje Ferrari


Rozdiel medzi Ferrari a Škodou Favorit je pomerne veľký. V rôznych parametroch. Podobne veľký je rozdiel medzi klasickým učením a Riadeným Aktívnym Učením (R∙A∙U).  V rôznych parametroch. Budem rozprávať čo je Riadené Aktívne Učenie a ako môže zásadne zmeniť to, čo si deti zo školy odnesú. Dnes totiž platí viac ako kedykoľvek predtým, že vzdelanie je to, čo nám zostane, ak zabudneme všetko, čo nás v škole učili. Ďalej o tom, ako sa vlastne učíme, prečo je chaos lepšou cestou ako poriadok, o tom či potrebujeme slobodu, o tom čo od nás dnes chcú zamestnávatelia a ako je to teda s tým Ferrari. 


Magdaléna Richterová (PedF UK): Šikana učitele - téma, o kterém se (ne)mluví 


Učitelé patří vedle horníků a lékařů mezi nejrizikovější profesní skupinu. Zatímco u učitelů s praxí 1-10 let trpí neurotickými problémy 8,3% učitelů, u těch s praxí 20 a více let je to kolem 30%.[1] Jako první ze stresorů specifických pro školní prostředí jsou uváděny lidské stresory, tedy děti, které se často chovají jinak, než je učitelem očekáváno.

Takovým neočekávaným sociálně patologickým chováním je právě šikana. Na šikanu učitele je často pohlíženo jako na profesní i lidské selhání. Nahlédněme do složitých mechanismů vzniku šikany, která je pro mnohé stále nepochopitelná, tedy ponižování, zesměšňování dospělé osoby dítětem. Představme si hlavní příčiny zakrývajícího systému šikany, jejího odhalení a řešení.


[1] PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika: věda o edukačních procesech. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.Více zde: https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/Začátek akce 14. února 2019 v ...
Konec akce 15. února 2019 v ...
Organizátor KMDM
Program https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky
Sdílet na: