Organizační struktura

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. – proděkanka pro zahraniční vztahy

Pedagogická fakulta proděkanka pro zahraniční vztahy
E-mail
: miroslava.cernochova@pedf.cuni.cz
Členství - Vědecká rada
Členství - Kolegium děkana
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 442
Telefon
: 221 900 238
Linka
: 238
Pracoviště - Katedra informačních technologií a technické výchovy
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 013F
Telefon
: 221 900 329
Linka
: 329
Členství - Rada garantů Specializace v pedagogice (B; B7507; 3 roky; PedF; cs; P,K)
Členství - Rada garantů Učitelství pro střední školy (N; N7504; 2 roky; PedF; cs; P)
Členství - Oborová rada Pedagogika (D; 7501V008; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)
Členství - Rada garantů Učitelství pro střední školy (M; M7504; 5 roků; PedF; cs; P,K)
Členství - Oboroví garanti
Členství - Komise pro fakultní Agon předsedkyně
Členství - Komise pro vícekriteriální hodnocení
Členství - Komise pro vnější vztahy
Členství - Komise pro obsahovou a technickou podporu studia
Poslední změna: 12. září 2017 15:31 
Sdílet na: