Didaktika českého jazyka

Členové oborové rady

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. předsedkyně OR

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. 

doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.

doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.

doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

prof. PhDr. Hana Gladková, CSc.

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

doc. PaedDr. L'udmila Liptáková, CSc.

PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.

Schválení školitelé

doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.

doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.  

PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.              

doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.        

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.        

prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc.

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.      

PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.         

PaedDr. Simona Pišlová, Dr.           

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.    

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 

PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.  

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR: viz výše

školitelé:      viz výše

ostatní schválení členové:

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 

doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc. 

Poslední změna: 1. listopad 2016 13:39 
Sdílet na: