Výtvarná výchova

Členové oborové rady

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.       předsedkyně OR

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.   

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. 

doc. PhDr. Lefteris Joanidis    

prof. Mgr. Miloš Michálek  

doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc. 

doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.   

prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.     

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.    

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. 

doc. ak. malíř Ivan Špirk   

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.               

prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.  

Školitelé

doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.  

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.   

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.  

PaedDr. Helena Hazuková, CSc.  

doc. ak. mal. Zdeněk Hůla     

Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

doc. ak. malíř Ivan Špirk   

doc. ak. malíř Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.  

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.    

Komise pro SDZ a obhajoby - členové schválení vědeckou radou PedF UK

členové OR:  viz výše

školitelé:       viz výše   

ostatní schválení členové:

prof. PaedDr. Jaroslav Brožek, CSc.  

PhDr. Kateřina Galajdová, Ph.D.  

doc. ak. mal. Vladimír Havlík    

doc. PaedDr. Radko Chodura, Ph.D.

doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.;

prof. Ing. arch. Karel Kibic, CSc.   

prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.   

PhDr. Danuše Sztablová, PhD.   

doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.

doc. PhDr Josef Valenta, CSc.    

prof. Ivan Vyskočil                                            
Poslední změna: 22. červen 2017 14:18 
Sdílet na: