• Uchazeči
  • Přijímací řízení (Bc. a Mgr.)

Přijímací řízení (Bc. a Mgr.)

Informace pro uchazeče – přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

Adresa: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1


Bankovní spojení:

Banka: Komerční banka

Účet: 85236011/0100

Variabilní symbol: 920

Specifický symbol: kód vygenerovaný systémem pro podávání elektronického formuláře přihlášek

Konstantní symbol: 0379


IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011

SWIFT: KOMB CZ PP

Upozornění: při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.


  • Přihláška ke studiu pro ak. rok 2018/19:

Administrativní poplatek:

600,- za elektronickou přihlášku (již se netiskne)

650,- za papírovou přihlášku


Termín pro podání přihlášky ke studiu: 28. 2. 2018. Přihlášku je možné podat on-line do 23:59:59. Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 28. 2. 2018 je v pořádku.


Pro další podrobnosti k náležitostem přihlášky ke studiu podrobně prostudujte Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2018/19.


V případě dotazů na přijímací řízení si nejprve pozorně přečtěte Podmínky přijímacího řízení a další informace uvedené na této straně. Pokud se rozhodnete dotaz napsat – , uvádějte prosím vždy název studijního oboru, na který přihlášku/přihlášky podáváte.


Podatelna – pouze podávání písemností:

PO – ČT: 7.30–16.00

PÁ: 8.00–15.00

_______________________________________________________________________________

  • Pozvánka na přijímací zkoušku a průběh přijímacího řízení:

Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány pouze elektronicky přes Studijní informační systém (SIS). Informace uchazeči přijde do e-mailu. Pozvánku nalezne uchazeč po přihlášení do Informačního systému. Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila Doručenka v SIS. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu Studijního informačního systému.


Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK


Poslední změna: 12. únor 2018 11:46 
Sdílet na: