Informace pro nově přijaté doktorandy

Informace pro nově přijaté doktorandy


 • Zápis do studia probíhá na oddělení pro vědeckou činnost v úředních hodinách v průběhu měsíce září (4. - 26. 9. 2017). Při zápisu obdrží doktorand kupon do PRŮKAZU studenta.


 • Průkaz je studentovi vystaven ve Výdejním centru průkazů UK na adrese Celetná 13

  Od 16. 10. 2017:

  Opletalova 38 110 00 Praha 1

  Provozní doba:

  pondělí–čtvrtek: 900–1200, 1230–1800

  pátek: 900–1200, 1230–1600


 • Informace o ubytování a stravování naleznete na stránkách Kolejí a menz UK.


 • Studijní předměty a studijní povinnosti je možno vybírat z nabídky Kurzů a seminářů pro doktorské studium na PedF UK v rámci svého oboru i z jeho širšího vědního základu. Doktorandi se nahlásí do zvoleného předmětu přímo příslušnému vyučujícímu, který sám sdělí doktorandovi termín konání kurzu. Aktuální termíny kurzů mohou být též zveřejňovány v sekci Aktuality. Vykonání zkoušky vyučující zapíše do SIS a pro oddělení vědy vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce na předepsaném formuláři.


 • Potvrzení o studiu obdrží doktorand na oddělení pro vědeckou činnost; možno tisknout přímo ze SIS


 • Obecné informace pro studenta doktorského studia


 • Doktorandské stipendium pro prezenční formu studia v akademickém roce 2017/18 se vyplácí zpětně v těchto termínech:

  20.11.2017

  19.12.2017

  19. 1.2018

  20. 2.2018

  20. 3.2018

  19. 4.2018

  18. 5.2018

  19. 6.2018

  18. 7.2018

  17. 8.2018

  20. 9.2018

  19.10.2018

 Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: