Legislativní komise

Legislativní komise


Poslání a kompetence

Komise projednává a připravuje legislativní dokumenty a vyjadřuje se k jejich znění. V případě potřeby připravuje legislativní komise i výklad fakultních předpisů a kontroluje jejich uplatňování v praxi.


Kontakt:


Předseda komise

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.Členové komise, kteří jsou členy AS PedF UK

Bc. Tomáš Bederka

PhDr. David Greger, Ph.D.

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Veronika Müllerová

PhDr. Josef Stracený, CSc.

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.Členové komise, kteří nejsou členy AS PedF UK

PaedDr. Eva Marádová, CSc.Poslední změna: 14. listopad 2017 19:56 
Sdílet na: