Úřední deska

Níže uvedeným studentům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

 

ze dne 4.4.2017

Peroutková Anna Marie, rok nar. 1998, č.j. 006524/17/DII/1/SO/193092/Cib

Baldová Anna, rok nar. 1995, č.j. 007253/17/DII/1/SO/193092/Hlí

Vršanská Zuzana, rok nar. 1989, č.j. 1885/17/DIV/193000/SO/Cib/VÝZ

 

ze dne 5.4.2017

Šnobl Ondřej, rok nar. 1987, č.j. 003923/17/DII/1/SO/193092/Squ/B PSRSP/VÝZ

Bc. Svoboda Viktor, rok nar. 1990, č.j. 000068/16/DII/1/SO/193092/Mat/N AJ-IT/VÝZ

Bc. Svoboda Viktor, rok nar. 1990, č.j. 000063/16/DII/1/SO/193092/Mat/B AJ-IT/VÝZ

Bittmannová Daniela, rok nar. 1980, č.j. 002129/17/DII/1/SO/193092/Hlí

 

ze dne 7.4.2017

Grundlerová Dominika, rok nar. 1996, č.j. 006919/17/DII/1/SO/193092/Squ/B SPPG/VÝZ

 

ze dne 21.4.2017

Mgr. Bc. Daněk Alois, rok nar. 1971, č.j. 000380/17/DII/1/SO/193092/Mat/N SPPG/Výzva

Pospíšilová Veronika, rok nar. 1987, č.j. 000694/17/DII/1/SO/193092/Mat/B BI-VZ/POPL

Hlava Jakub, rok nar. 1996, č.j. 003289/17/DII/1/SO/193092/Mat/ B AJ-IT/POPL

Mirzoev Alisher, rok nar. 1994, č.j. 000075/16/DII/1/SO/193092/Pol/B ČJ-M/VÝZ (2x)

Pospíšil Václav, rok nar. 1991, č.j. 1571/17/DIV/1/193000/SO/Mat/ZANE

Pospíšil Václav, rok nar. 1991, č.j. 1572/17/DIV/1/193000/SO/Mat/ZANE

 

 

 

 

 

 

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: